Logo IKB Leasing Gruppe IKB Leasing ČR s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87260

IKB Leasing ČR s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87260
CZ-639 00 Brno-Štýřice
IČ:26685884
DIČ:CZ26685884
Telefon: 00420/ 543 213 920
Fax: 00420/ 543 213 932
E-Mail:

Copyright


Upozornění
Obsah a struktura webové stránky IKBL jsou chráněny autorským právem. Ke kopírování informací nebo údajů, zejména textů, částí textu nebo obrazového materiálu je třeba předchozí souhlas IKB Leasing ČR.