Logo IKB Leasing Gruppe IKB Leasing ČR s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87260

IKB Leasing ČR s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87260
CZ-639 00 Brno-Štýřice
IČ:26685884
DIČ:CZ26685884
Telefon: 00420/ 543 213 920
Fax: 00420/ 543 213 932
E-Mail:

Prohlášení o ochraně dat

IKB Leasing ČR


Zpracování osobních údajů

IKB Leasing v souvislosti s nově platnou legislativou GDPR zveřejňuje memorandum o tom, jakým způsobem nakládáme s osobními údaji našich klientů. Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů ve skupině IKB Leasing /PEAC/. Při jejich zpracovávání se řídíme právními předpisy, zejména „Zákonem o ochraně osobních údajů“. Vždy se tak děje pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. Osobní údaje klientů bezpečně uchováváme a to vždy jen po nezbytně nutnou dobu. Chceme, abyste věděli, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi dále nakládáme a k jakým účelům je využíváme. Najdete zde také informace o zdrojích, z nichž tyto údaje získáváme, a rovněž se dozvíte, komu tato data můžeme poskytnout.

Doporučujeme vám seznámit se s informacemi obsaženými v Memorandu o zpracování osobních údajů, které najdete níže.

Memorandum o zpracování osobních údajů našich zaměstnanců

Memorandum o zpracování osobních údajů našich klientů