Logo IKB Leasing Gruppe IKB Leasing ČR s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87260

IKB Leasing ČR s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87260
CZ-639 00 Brno-Štýřice
IČ:26685884
DIČ:CZ26685884
Telefon: 00420/ 543 213 920
Fax: 00420/ 543 213 932
E-Mail:

Impresum


Vydavatel:
IKB Leasing ČR s.r.o.
Jankovcova 1603/47a
CZ-170 00 Praha 7
Česká republika

Telefon: +420 222 929 400
Fax: +420 222 929 490
E-mail: info@ikb-leasing.cz

obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87260
IČ:26685884
DIČ:CZ26685884

Vedení společnosti:
Peter Hartmann,
Dr. Michael Roth
Tomáš JosefoviČ

Upozornění
IKB Leasing neustále kontroluje a aktualizuje informace na svých webových stránkách. Přes veškerou péči se mohou údaje mezitím změnit. Proto společnost nemůže zaručit ani nést odpovědnost za to, že jsou poskytované informace aktuální, správné a úplné. Totéž platí i pro všechny ostatní webové stránky, na něž se odkazuje (hyperlink). IKB Leasing neodpovídá za obsah webových stránek, které jsou dosažitelné na základě tohoto kontaktu.

IKB Leasing si dále vyhrazuje právo provést změny nebo doplnění poskytovaných informací.

Obsah a struktura webových stránek IKB Leasing Website jsou chráněny autorským právem. Ke kopírování informací nebo údajů, zejména textů, částí textu nebo obrazového materiálu je třeba předchozí souhlas IKB Leasing.