Realizace

Leasing znamená užívání místo koupě. To znamená, že IKB Leasing ČR pořídí předmět leasingu podle Vašich přání a za Vámi sjednaných dodacích a platebních podmínek. Jakmile bude předmět leasingu dodán, potvrdíte jeho převzetí a bezvadnou funkci. My uhradíme fakturu dodavatele a leasingová smlouva začne běžet.

Realizace

Právní vztahy