Předpisy

Leasing je přenechání investičního majetku (např. strojů) po stanovenou dobu za měsíční leasingovou splátku. Základem je leasingová smlouva, která upravuje mj. dobu trvání, splátky a druh leasingu. Smluvní strany jsou poskytovatel leasingu a příjemce leasingu, který užívá předmět leasingu.

Leasing pro Vás znamená finanční úlevu, neboť vyžaduje jen nízkou potřebu vlastních finančních prostředků. Předmět, který užíváte, z velké části financuje poskytovatel leasingu. Vaše likvidita zůstane zachována a Vám se uvolní prostředky na další investice. Kromě toho můžete investovat právě ve chvíli, kdy si to žádá trh. A ne teprve tehdy, až Vám to hospodářská situace dovolí.

Jsme jedna z největších průmyslových leasingových společností v Německu nezávislá na výrobci a svoje produkty jsme i v České republice upravili speciálně podle potřeb podniků. Proto jsme schopni Vám poskytnout profesionální pomoc, abyste mohli rychleji dosáhnout svých podnikatelských cílů. Naše příslušnost ke skupině IKB Deutsche Industriebank nám zajišťuje přímý přístup na německé i mezinárodní kapitálové trhy.

U leasingu se rozlišuje mezi operativním leasingem a finančním leasingem.

Leasingové předpisy v České republice.