Leasing historie

Leasing - příběh o úspěchu jedné z moderních alternativ financování. Všechno začalo v USA pronájmem telefonních přístrojů. Z toho se vyvinul nástroj, který hraje celosvětově stále větší roli při pořizování investičního majetku. Sestavili jsme zde pro Vás některé klíčové údaje.

Vývoj leasingového trhu

1877
Bell Telephone Company/USA pronajímá svoje telefony.

1952
Založení United States Leasing Corporation jako první institucionální leasingové společnosti na světě.

1962
Založení první leasingové společnosti ve Spolkové republice Německo.

2005
Na německém leasingovém trhu operuje zatím 2.045 leasingových společností. Investiční majetek všech leasingových společností v Německu činí v součtu pořizovacích cen celkem 219 miliard €. Poskytovatelé leasingu uzavřeli dohromady 4,4 milionu leasingových smluv.