Analýzy, zprávy, rozhovory

Zajímavé a důležité informace pro každého, kdo nese odpovědnost ve firmě.

Informujte se na základě údajů a faktů o vývoji leasingového trhu v Německu.

Přečtěte si analýzy ekonomů IKB k tématům souvisejícím se zajímavými odvětvími, konjunkturou a podnikatelé.

Kromě toho najdete další rozhovory a články na téma leasing pro podnikatele.