Činnosti

Rozšiřte svoje investiční plány a při pořizování Vašeho movitého investičního majetku použijte leasing. Leasing je ideální doplněk Vašeho samofinancování a běžného cizího financování. Využijte možnosti užívání místo koupě. Buďte moderní. Vyrábějte vždy na technologicky nejmodernější úrovni. Pracujte ekonomicky výhodně a efektivně a vymezte konkurenci její místo. Tak vzrostou výnosy z další podnikatelské činnosti. Vznikne volný prostor pro nové produkty a služby. K tomu je třeba mít zkušené a kompetentní partnery. IKB Leasing - leasingová společnost pro podnikatele je Vaším investičním partnerem. S námi můžete aktivně vytvářet budoucnost své společnosti.

Naše leasingová rozhodnutí jsou rychlá a bez zbytečné administrativy. Vytvoříme společně s Vámi optimální leasingovou koncepci. Zkušenosti a kompetence z nás učiní partnera při důležitých investičních rozhodnutích podniků. Naše nezávislost je zárukou pro objektivní a fundované poradenství.