Zpracování osobních údajů

PEAC (Czech Republic) s.r.o. v souvislosti s nově platnou legislativou GDPR zveřejňuje memorandum o tom, jakým způsobem nakládáme s osobními údaji našich klientů. Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů ve skupině PEAC. Při jejich zpracovávání se řídíme právními předpisy, zejména „Zákonem o ochraně osobních údajů“. Vždy se tak děje pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování. Osobní údaje klientů bezpečně uchováváme a to vždy jen po nezbytně nutnou dobu. Chceme, abyste věděli, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi dále nakládáme a k jakým účelům je využíváme. Najdete zde také informace o zdrojích, z nichž tyto údaje získáváme, a rovněž se dozvíte, komu tato data můžeme poskytnout.

Doporučujeme vám seznámit se s informacemi obsaženými v Memorandu o zpracování osobních údajů, který najdete níže.

Naše webové stránky používají Cookies ke zlepšení jejich funkčnosti . Ve spojitosti s tím ale neuchováváme ani nezpracováváme žádná osobní data. Další informace naleznete v odstavci“Ochrana osobních údajů“ Více informací
OK