Impresum

Vydavatel:

PEAC (Czech Republic) s.r.o.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7, Holešovice
Česká republika

obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87260
IČ:26685884
DIČ:CZ26685884

Telefon: +420 222 929 400
Telefax: +420 222 929 490
E-Mail: info@peacfinance.cz

Vedení společnosti:
Ralf Goedert
Thomas Pirlich

Právní upozornění:
PEAC (Czech Republic) s.r.o. neustále prověřuje a aktualizuje informace na svých webových stránkách. Přes veškerou pečlivost však mohlo v mezidobí dojít ke změně údajů. Z tohoto důvodu nelze garantovat ani převzít odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost poskytovaných informací. To stejné platí také pro všechny další webové stránky, na které je odkazováno prostřednictvím hyperlinku. PEAC (Czech Republic) s.r.o. není za obsah webových stránek, k nimž byl získán přístup prostřednictvím takového spojení, odpovědná.

Dále si PEAC (Czech Republic) s.r.o. vyhrazuje právo provádět změny a doplnění poskytovaných informací.

Obsah a struktura webových stránek PEAC (Czech Republic) s.r.o. jsou chráněny autorským právem. Kopírování informací nebo údajů, zejména textů, jejich částí či obrazového materiálu vyžaduje předchozí souhlas ze strany PEAC (Czech Republic) s.r.o..