Pokračujeme v růstu! Skupina finančních společností PEAC zahrnuje společnosti PEAC UK, PEAC Europe a PEAC USA. Společně budeme pokračovat v naší cestě jako PEAC Solutions. Značka PEAC Solutions znamená Pan-European Americas Capital Solutions a podtrhuje globální ambice skupiny. Naším cílem je být po celém světě spolehlivým partnerem pro naše klienty a hledat nové a inovativní způsoby, jak rozšířit naše možnosti financování. Naše mezinárodní přítomnost nám navíc otevírá řadu příležitostí k rozšíření našich aktivit a realizaci naší strategie růstu.

Společnost HPS Investment Partners LLC – jedna z předních světových investičních firem, která k říjnu 2022 spravovala portfolio aktiv v hodnotě přibližně 95 miliard USD – pokračuje v rozšiřování své globální působnosti a upevňuje vytvoření jednotného globálního subjektu.

INFORMACE PRO KLIENTY SBERBANK

Vážení zákazníci, v souvislosti s ukončením činnosti banky SBERBANK jsme si Vás dovolili písemně seznámit se změnou bankovního spojení na které máte nyní poukazovat své splátky. V případě, že jste dopis s informací dosud neobdrželi, můžete se obrátit na e-mailovou adresu uctarna@peacfinance.cz, odkud obratem obdržíte požadovanou informaci o novém bankovním spojení.

Děkujeme za pochopení.

NAŠE DOSTUPNOST

COVID-19 (koronavirus) má velký dopad na globální komunitu. Na základě těchto skutečností již společnost PEAC Finance přijala opatření, aby zajistila kontinuitu podnikání pro všechny zákazníky a chránila své vlastní zaměstnance.

Obchodní operace jsou zajištěny. V této složité situaci však žádáme naše zákazníky, aby chápali, nefunguje-li vše obvyklým způsobem nebo pokud nejsme schopni reagovat obvyklou rychlostí.

V současné situaci budeme moci se zákazníky komunikovat pouze ve velmi omezeném rozsahu. Jsme vám však k dispozici prostřednictvím obvyklých komunikačních kanálů. Pokud se nemůžete dostat ke své kontaktní osobě, pomůžeme vám centrálně:

Telefonicky na čísle +420 222 929 400 v pracovní době mezi 09:00 a 16:00 hodin nebo
E-mailem info@peacfinance.cz

Toto je složitá doba pro každého a situace se denně mění. Děkujeme za vaši trvalou důvěru v PEAC Finance.

ODKLAD SPLÁTEK (ze zákona)

Možnost odkladu splátek skončila ke dni 30.9.2020.

Pro klienty s úvěrem či finančním leasingem sjednaným a čerpaným před 26.3.2020, jejichž příjem je ovlivněn dopady COVID-19 pandemií a k 26.3.2020 neměli žádnou částku po splatnosti více jak 30 dní.
Můžete si zvolit odklad splátek do 31.7.2020 nebo do 31.10.2020 (jiné varianty nejsou možné) s počátkem odkladu nejdříve v květnu 2020.
Ochranná doba začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení Oznámení.
Pokud jste právnická osoba, odložíme vám splátky jistiny, úroky musíte platit dál. Pokud jste fyzická osoba-podnikatel, pak Vám odložíme jistinu i úroky. Pojištění i servis však musíte platit dál, ať jste právnická nebo fyzická osoba-podnikatel.
Odloženou jistinu začnete splácet po ukončení odkladu, úroky za dobu odkladu uhradí fyzická osoba-podnikatel až na konci splátkového plánu.
Vyřízení odkladu splátek je bezplatné.

Jak postupovat

Rozhodnutí o využití ochranné doby nám oznámíte na formuláři Oznámení.
Na tomto formuláři vyplníte údaje o vaší firmě, kde se zástupcem za klienta myslí osoba oprávněná za vaši firmu vystupovat.
V tabulce doplníte čísla smluv, u kterých žádáte o odklad, a u každé ze smluv vyberte jednu z možných lhůt konce odkladu (do 31.7.2020 nebo 31.10.2020).
Pokud jste fyzická osoba-podnikatel a využíváte dotační program PGRLF, věnujte pozornost správnému výběru varianty v bodě III. Oznámení.
Pro Vaši lepší orientaci v této problematice, bychom Vás chtěli upozornit, že maximální doba trvání úvěru v programu Zemědělec je 7, resp. 8 let. Pokud odložením splátek dojde k prodloužení úvěru nad tuto hranici a Vy patříte právě do skupiny žadatelů, která může požadovat odklad splátek včetně úroků, ztrácíte nárok na tuto podporu. Nabízíme Vám tedy možnost odložit pouze splátky jistiny a v placení úroků dobrovolně pokračovat.
Tento formulář, prosím, vyplňte, uveďte datum, firmu a podepište.
Součástí Oznámení o záměru využít odklad splátek je i návrh dodatku k příslušné smlouvě, u které chcete odklad využít. V dodatku, prosím, vyplňte údaje za klienta a podepište. Dodatek je nutné připravit ke každé smlouvě zvlášť.
Sken vyplněného a podepsaného Oznámení spolu se skeny všech podepsaných návrhů dodatků zašlete e-mailem do schránky moratorium@peacfinance.cz.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 222929400

Změna značky IKB Leasing na PEAC Finance

Jako součást Pan European Asset Company (PEAC) změnila IKB Leasing s účinností k 1. červenci 2018 svou značku na PEAC Finance. V důsledku tohoto přejmenování bude postupně také logo společnosti měněno na PEAC. Nadále bude ale pokračovat naše mezinárodní orientace a cílené zaměření na konkrétního zákazníka.

PEAC je nebankovní finanční skupinou, která se specializuje na financování strojů a služby s tím spojené. Nabízí dynamická, efektivní a chytrá finanční řešení s důrazem na konečné zákazníky a partnerské dodavatele. V rámci této skupiny bude naše společnost přispívat k dalšímu budování pozice PEAC na evropském trhu tak, abychom Vám mohli nabídnout ještě širší možnosti financování.

Přejmenování společnosti samozřejmě nemá vliv na naši vzájemnou obchodní spolupráci. Všechny dosud sjednané smlouvy a dohody zůstávají v platnosti stejně jako Vaše kontaktní osoby, které můžete oslovit pro Vás obvyklým způsobem. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na tel. +420 222 929 400 nebo na mailu: info@peacfinance.cz.

PEAC Finance = Shared Ambition

Pro úspěch na trhu potřebujete skvělé nápady, vynikající produkty a spolehlivé zkušené partnery, kteří Vás budou při Vašem rozvoji osobně doprovázet zde i v zahraničí. Takové je naše partnerské myšlení.

PEAC Finance Vám nabízí komplexní finanční řešení v oblasti leasingu strojů a zařízení, užitkových vozidel, zemědělských strojů a v oblasti business and IT servicing po celé Evropě.

S více než 500 zaměstnanci v devíti zemích máme v hledáčku vždy Váš úspěch.

PEAC Finance ...

... se soustředí na řešení. Produkty s variabilními možnostmi smlouvy dovolují přizpůsobit každé financování na míru Vašim potřebám.

… poskytuje poradenství. Ať už se jedná o Českou republiku nebo zahraničí, na místě Vám poskytne podporu Váš osobní poradce. Takto lze do detailu porozumět daným rámcovým podmínkám, obchodním modelům a potřebám-vznikají tak dlouhodobá obchodní partnerství.

... se chová transparentně. Při sestavování smluv i ve všech procesech. Naše inovativní softwarová leasingová platforma představuje základnu pro celoskupinové jednotné standardy kvality, bezpečnost a rychlá a srozumitelná rozhodnutí.

… má mezinárodní zaměření. V devíti evropských zemích Vás při všech Vašich tuzemských i zahraničních investicích podpoříme radou i regionálním know-how