Logo IKB Leasing Gruppe IKB Leasing ČR s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87260

IKB Leasing ČR s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87260
CZ-639 00 Brno-Štýřice
IČ:26685884
DIČ:CZ26685884
Tel.: 00420/ 543 213 920
Fax: 00420/ 543 213 932
E-mail:

IKB Leasing ČR

Use an asset instead of purchasing it outright - give your company more flexibility with leasing.